Coronavirus COVID-19

De lessen zijn allemaal weer van start gegaan.

Wel is dit door het coronavirus in aangepaste vorm.

         

Maatregelen

Algemeen:
• Houd altijd 1,5 meter afstand tot mensen die niet tot een gezin/huishouden behoren,

    of onderdeel uitmaken van een vast danspaar.
• Wissel niet van danspartner!

Hygiënemaatregelen:
• Was bij binnenkomst bij de wasbak in de toiletruimte uw handen met water en zeep

    (of desinfectiemiddel als alternatief)
• Schud geen handen
• Hoest/nies in de binnenkant van de elleboog
• Gebruik papieren zakdoekjes om de neus te snuiten en gooi deze daarna weg
• De garderobe is niet in gebruik!
• Loop niet op blote voeten
• Ga thuis naar het toilet, zodat toiletgebruik geminimaliseerd wordt

De danslessen en oefenavonden:
• Het is verplicht om u aan te melden voor elke dansles of oefenavond.

• Mail naar: dansen@tiscali.nl

 

Als vast danspaar wordt beschouwd:
dansers die samen een danspaar, duo, kwartet, formatieteam of andere vaste samenstelling ten behoeve van het uitvoeren van een choreografie vormen;
• Een danspaar dat niet tot een gezin/huishouden behoort, houdt buiten de dansvloer

    (en tijdens instructie van de lesstof) te allen tijde 1,5 meter afstand

Gezondheidscheck/Triage:
Al voordat u naar de dansschool komt, beoordeelt u aan de hand van de onderstaande vragen of u geen enkel begin van klachten heeft die passen bij COVID-19.

Wanneer u een van de onderstaande vragen met “JA” beantwoordt, dan mag u NIET naar de dansschool komen! U mag pas weer naar de dansschool komen als u op elke vraag NEE kunt antwoorden.

Vragen voor de gezondheidscheck:
1.   Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten:

        neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)?
2.   Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid/danspartner met koorts

        en/of benauwdheidsklachten?
3.   Heb je het COVID-19 gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest)

        en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
4.   Heb je een huisgenoot/gezinslid/danspartner met COVID-19

        (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad

         met deze huisgenoot/gezinslid/danspartner terwijl hij/zij nog klachten had?
5.   Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij COVID-19

        is vastgesteld?
•    Bent uw of u gezinslid in een gebied op vakantie geweest met code “oranje” of “rood”,

       kom dan 2 weken niet naar de danslessen. Dit geldt ook als u in contact bent geweest

       met mensen uit een “oranje” of “rood” vakantiegebied.


Overkoepelend geldt:     heb je klachten, blijf dan thuis en laat je testen:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/wanneer-testen

Indeling van de zaal:
• In de danszaal staan minder stoelen en tafels dan normaal
• De tafels staan 1,50 meter uit elkaar
• Tevens staan de tafels en stoelen zo ver mogelijk van de vloer
• Bij elke set stoelen kan 1 danspaar plaatsnemen
• Blijf op dezelfde vaste plaats zitten gedurende de les

• Iedereen heeft een vastezitplaats
Verplaatsen van de stoelen of tafels is niet toegestaan!


Vervoer naar de dansschool:
• Iedereen wordt opgeroepen om zoveel mogelijk lopend, op de fiets of met de

    auto naar de dansschool te komen
• Vermijd het gebruik van het openbaar vervoer
• Parkeer uw fiets of auto op de daarvoor aangewezen plaats
• Houd de nooduitgangen vrij

 

Sluitingstijden:

• Om middernacht stopt de muziek, en sluiten we de danschool.


Versie: 18-9-2020

Ik hoop jullie allemaal snel weer in goede gezondheid te kunnen ontmoeten!

Met vriendelijke groeten, Jeroen Haakcoronavirustriage