Coronavirus COVID-19

De lessen zijn allemaal weer van start gegaan.

Wel is dit door het coronavirus in aangepaste vorm.

         

Maatregelen

Algemeen:

De overheid geeft het dringende advies om 1,5 meter afstand te houden op en buiten de dansvloer.

Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven en dan blijft 1,5 meter de veilige afstand. Deze basisregel helpt om besmetting te voorkomen.Hygiënemaatregelen:
• Was bij binnenkomst bij de wasbak in de toiletruimte uw handen met water en zeepp

    (of desinfectiemiddel als alternatief))
• Schud geen handenn
• Hoest/nies in de binnenkant van de elleboogg
• Gebruik papieren zakdoekjes om de neus te snuiten en gooi deze daarna wegg
• De garderobe is niet in gebruik!!
• Loop niet op blote voetenn
• Ga thuis naar het toilet, zodat toiletgebruik geminimaliseerd wordtt

De danslessen en oefenavondenn:
• Het is verplicht om u aan te melden voor elke dansles of oefenavond.oefenavond.

• Mail naar: dansen@tiscali.nll

 

Gezondheidscheck/Triage:
Al voordat u naar de dansschool komt, beoordeelt u aan de hand van de onderstaande vragen of u geen enkel begin van klachten heeft die passen bij COVID-19.

Wanneer u een van de onderstaande vragen met “JA” beantwoordt, dan mag u NIET naar de dansschool komen! U mag pas weer naar de dansschool komen als u op elke vraag NEE kunt antwoorden.

Vragen voor de gezondheidscheck:
1.   Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten:

        neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)?
2.   Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid/danspartner met koortss

        en/of benauwdheidsklachten??
3.   Heb je het COVID-19 gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest))

        en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld??
4.   Heb je een huisgenoot/gezinslid/danspartner met COVID-199

        (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehadd

         met deze huisgenoot/gezinslid/danspartner terwijl hij/zij nog klachten had??
5.   Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij COVID-199

        is vastgesteld??
•    Bent uw of u gezinslid in een gebied op vakantie geweest met codee “oranje””off “rood””,

       kom dan 2 weken niet naar de danslessen. Dit geldt ook als u in contact bent geweestt

       met mensen uit een “oranje” of “rood” vakantiegebied..


Overkoepelend geldt::     heb je klachten, blijf dan thuis en laat je testen::
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/wanneer-testenn

Indeling van de zaal::
• In danszaal staan mmomenteel tafels op 1,5 meter, en tafeltjes om weer samen te zitten zodat u zelf kunt beslissen wat er op dat moment het beste bij u past.

 •Blijf op dezelfde vaste plaats zitten gedurende de less of oefenavond

• Iedereen heeft een vastezitplaatss
Verplaatsen van de stoelen of tafels is niet toegestaan!!


Vervoer naar de dansschool::
• Iedereen wordt opgeroepen om zoveel mogelijk lopend, op de fiets of met dee

    auto naar de dansschool te komenn
• Vermijd het gebruik van het openbaar vervoerr
• Parkeer uw fiets of auto op de daarvoor aangewezen plaatss
• Houd de nooduitgangen vrijj

 

Sluitingstijden::

• Om middernacht stopt de muziek, en sluiten we de danschool.


Versie: 8-10-2021


Ik hoop jullie allemaal snel weer te kunnen ontmoeten!

Met vriendelijke groeten, Jeroen Haakcoronavirustriage